Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Теми

Теми за Синдикално обучение:

 
 1. Основни акценти в Закона за предучилищното и училищно образование.
 2. Изменения и допълнения в Кодекс на труда.
 3. Процедура на Колективно трудово договаряне.
 4. Практически въпроси по прилагане на КТ и КТД.
 5. Делегирани бюджети и финансов контрол в системата на предучилищното и училищно образование.
 6. Формиране на работните заплати в учебните заведения. Процедура за изработване и промяна на ВПРЗ.
 7. Практически анализ на делегиран бюджет в училищното и предучилищно образование.
 8. Важни моменти в социалната, пенсионна и данъчна политика в сферата на образованието.
 9. Учителят като класен ръководител. Коментар върху нормативната уредба необходима на   класния ръководител.
 10. Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО.
 11. Управление на стреса. Същност. Видове. Причини. Стратегии за справяне.
 12. Професионален стрес: Същност и аспекти. Причини. Стратегия за справяне.
 13. Решаване на конфликти: Преговори. Посредничество. Медиация. Арбитраж.
 14. Гражданско образование.
 15. Интерактивни и иновационни методи на обучение. Работа с интерактивна дъска.
 16. Методи за работа в междуетническа среда
  Конфликти в междуетническа среда.
 17. Вербална и невербална комуникация. Работа в екип. Ефективна комуникация в образователната сфера.
 18. Стратегическо планиране. Визия, мисия, цели.
 19. Лидерски и организационни умения.
 20. Предизвикателства в общуването учител - родител - ученик.
 21. Ключови компетентности на учителя /съгласно Европейска рамка 2014 - 2020/.
 22. Стилове на учене и стилове на преподаване.
 23. Създаване на презентация. Умения за презентиране.
 24. "Програма "Еразъм+".  КД2 Стратегическо партньорство.
 25. "Програма "Еразъм+". Младежки обмен. 
 26. Тема по избор на заявителя на обучението.