Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

ОСТС - 22.01.2019

os-22

В МОН се състоя отраслов съвет с участието на Министър Вълчев.

Зам.-министър Таня Михайлова председателства съвета.

На съвета беше предоставена информация и справка за 5 проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове: 

•             BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“; 

•             BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“; 

•             BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ ; 

•             BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“; 

•             BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики - Фаза 2“ – 13.01.2020. 

Информациите бяха предоставени съответно от г-жа Наталия Михалевска – директор Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, г-жа Грета Ганчева – директор Дирекция "Приобщаващо образование" и Борис Герасимов – директор Дирекция „Информационни и комуникационни технологии". 

По проекта „ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ , предвидени средства за възстановяването на такси на база реални присъствия на всички онези деца, чиито семейства са регистрирани в АСП и получават социални помощи под някаква форма. 

В тази мярка МОН, подкрепен от всички социални партньори инициира промяна в ЗПУО, като подготвителната група на четири годишните става задължителна. 

Синдикат „Образование“ излезе с нарочна позиция по този въпрос. 

Председателят на комисията по иновации г-жа Наталия Михалевска предостави пълна и актуална информация за работата на иновационната комисия, национална програма „Иновации в действие“ и националното изследване на Пловдивски университет на програмата Иновации в действие. 

Директорът на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в гр. Банкя г-н Димитър Асенов, предостави годишен план на квалификациите за 2020г. 

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров предложи на следващия Отраслов съвет да бъде предоставена информация от работната група за промяна на наредба №15. 

Зам.-министър Таня Михайлова поясни, че при ползването на чл. 42 за ползване на до 5 дни платен отпуск за грипна ваканция, извън платения годишен отпуск, режимът на ползване остава същия, съгласно писмото на министър Вълчев от 2019г. Отпускът се ползва при всички хипотези на обявяване на грипна ваканция. Директорите, които не спазват КТД, подлежат на проверка и дисциплинарна отговорност.

 

Международна дейност