Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Размер на учителските заплати

bad-teacher-460x259

Трябва ли да бъдат по-ниски заплатите на учителите с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ и по-високи с образователно-квалификационна степен „Магистър“?

 

Синдикат „Образование“ попита МОН, дали българските учители със ОКС „Професионален бакалавър“ трябва задължително да бъдат с по-ниски заплати и респективно тези с ОКС „Магистър“ с по-високи трудови възнаграждения?

Отговорът, който беше предоставен от законодателя – МОН, авторът на "Наредба №1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета“, е заложен в самата Наредба.

Отговор на МОН  download-32x32

Намаляването на работните заплати на т.н. „Професионални бакалаври“ на основание чл.42, ал.1, т.1, б.а от Закона за висшето образование и увеличаването на работните заплати на т.н. „Магистри“ на основание чл.42, ал., т.2, б.а, е само нормативна възможност, а не императивно задължение според Наредба №1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета“.

В Националния КТД за системата на народната просвета няма разлика в заплащането на учителите със различни ОКС. Това може да се случи в общински или местни колективни договори или в вътрешните правила за работната заплата.

Тука се налага уточнението, че учебните звена, които са наложили по-ниска заплата за по-малкия брой кредити /180 кредита/ на ОКС „Професионален бакалавър“, задължително би трябвало да добавят коефицент към по-високо трудово възнаграждение на учителите с ОКС „Магистър“ заради по-високия брой кредити в степента /300 кредита/.

Различните начални заплати на педагогическите специалисти с еднакъв ценз и на еднаква длъжност често са били и ще бъдат повод за завеждане на дела в Комисията по дискриминация.

 

Международна дейност