Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Отраслов съвет

oc-29

Проведе се отраслов съвет за тристранно сатрудничество.

 

 

   На 29.05.2014г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование при следния дневен ред:

 1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – докладва Иван Кръстев, зам. министър на МОН

2. Проблеми в пропусквателния режим в учебните звена – докладва С. Шейнин, председател на СРСНПБ

3. Информация за хода на преговорите в работната група по подписването на нов КТД – докладва Дора донева, началник- отдел, дирекция „Правна“

4. Информация за увеличението на работните заплати от 1 юли 2014г. на учителите и приравнените към длъжността „учител“ – докладва Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси“

5. Информация от МОН за дейностите, от които се реализират собствени приходи в училищата, в т.ч. приходи от земеделски земи, собственост на училища и училищни настоятелства и как ги разходват /поименно за всяко училище/ - докладва Мариела Янчева, директор на дирекция ДСОП.

 

По т.1 Г-н Кръстев представи презентация на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще бъде официално представена на 30.05., което е 1 месец по-рано от запланувания срок.

 

По т. 2 Г-н Шейнин фокусира вниманието върху проблемите с пропусквателния режим в учебните звена и предложи да бъде създадена работна група с участието на всички институции, ангажирани с опазване на живота и здравето на децата, която да работи в посока организационен, нормативен и финансов план и да изработи текст, който да залегне в новия закон.

 

По т.3 За проведените 5 заседания на работната група по КТД бяха изчетени всички текстове от новия проект. Оставиха се текстове за редакция. Не се постигна съгласие по финансовите въпроси, защото няма яснота по изпълнението на бюджета за първото полугодие.

 

По т.4 Г-жа Коцева докладва, че без допълнителни средства не може да се предприеме стъпка за увеличение на заплатите. Нужни са 27 млн. лв за 5% увеличение на работните заплати от 01.07., но в момента има само 10 млн. Министър Клисарова е внесла писмо в МС с искане за допълнителни средства, в следствие на което очакваното увеличение може да се случи от 01.09.2014г. Увеличението ще мине през ЕРС със специален текст средствата да се използват целево само за увеличение на работните заплати.

 

По т.5 Г-жа Янчева предостави информация по региони за собствените приходи на учебните звена и разходването им.

 

Г-жа Налбант предложи МОН да се ангажира с изработването на модел, чрез който да се осъществява ефективен контрол за регулиране на процесите по приходите и разходите.

 

Международна дейност