Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

ОСТС - 29.10.2018

osts-29.10

Отраслов съвет се състоя в МОН.

На съвета, председателстван от зам.-министър Таня Михайлова се обсъди образователния бюджет в рамките на национален бюджет 2019. Общият размер на бюджета е 4,203 милиарда, на базата на 3,844 милиарда за миналата година. Във връзка с общия растеж на държавния бюджет към почти 100 милиарда, то средствата за образование възлизат отново на 3,6% от БВП, което не доказва твърдо приоритета образование! Разходите за образование са увеличени с близо 450 милиона, от които 422 милиона за средно образование и 22,5 милиона за висше образование. В предучилищното и училищно образование отиват 330 милиона за 20% увеличение на учителски заплати и 39 милиона за увеличение на МРЗ. 30 милиона са насочени към уязвими групи, които ще се ползват за щатен персонал и външни образователни медиатори. 

Средствата за хранене на ученици са повишени с 8 милиона, насочени към подпомагаща храна за учениците, която надраства сегашната програма от 26,5 милиона или общо за ученическа храна 34,5 милиона. 

Нарастват и средствата за стипендии на 3 милиона лева. 

В частта Национални програми ще има три нови програми с ръст 17,5 милиона. За първи път ще има стандарт за ЦСОП и контролиращ стандарт за паралелки по изкуства. В ЕРС за гимназиален етап ще има растеж с 2%, поради спецификата на степента. 

Средно с около 17 % повече държавата ще предостави на училищата и детските градини чрез делегираните на общините дейности по функция „Образование”. Това ще стане с Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. 

Единният разходен стандарт за ученик паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия става 1611 лв. вместо сегашните 1370 лв. Стандартът за училище ще бъде увеличен на 38400 лв., а за паралелка – на 8176 лв. (при съответно 33000 лв. и 6998 лв. през 2018 г.). 

Увеличени са и средствата за детските градини. Стандартът за яслена и целодневна група в детска градина и училище ще бъде увеличен на 4664 лв., а за институция – на 23800 лв., вместо сегашните стойности от 3998 лв. и 20000 лв. За дете от 2 до 4 години държавата ще предоставя по 2190 лв., а за дете в задължителната предучилищна възраст – по 2405 лв. 

Към тези стойности ще бъдат добавени съответните регионални коефициенти, Нормативите за група за целодневна организация на учебния ден и за ученик в нея и др. 

Новост са предвидените средства за занимания по интереси – 1900 лв. на училище и 30 лв. на ученик. 

Няма растеж сумата за капиталови разходи, която остава 25 лв. за ученик. 

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров изрази умерено задоволство, като подчерта стремежа и препоръките на синдиката за достигане на 6% от БВП за „приоритет“ Образование. Учителите в България правилно усещат посланието за увеличение на РЗ и затова е добре Отрасловия съвет да излезе с ясна и прозрачна позиция за увеличението на заплатите, като Синдикат „Образование“ настоява увеличението да е 20% на всички учители и директори. 

Вижте: 

Бюджет МОН 2019 

Проект за ЕРС 

Директорът на Дирекция „Професионално образование“ г-жа Мария Тодорова запозна съвета с проблемни области и решения на професионалното образование в България. 

В унисон с дебата по ПОО беше представена и формата - Професионална гимназия в университет като нова политика в модела на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Техническия университет – София, с дебат за промени в закона.

Председателят на СО „Подкрепа“ се въздържа от полярна позиция, като изрази резерви от налагането на нов, недостатъчно популярен за България модел и мост към училищна приватизация. 

Директорът на ЦОПУО г-жа Неда Кристанова представи изводи и препоръки за Качество на образованието

Министър Красимир Вълчев твърдо изрази ангажимент за 20% увеличение на заплатите на всички педагогически специалисти в България. За целта започва работа преговорен екип, който да изработи анекс за алгоритъма на увеличението. От страна на СО „Подкрепа“ в екипа ще участват зам.-председателя г-н Георги Шошев и синдикален секретар г-жа Емилия Мирчева. 

Главния секретар на МОН г-жа Албена Михайлова запозна съвета с решение № 704 на МС, относно административното обслужване.

 

Международна дейност

Анкета

Усещат ли българските учители намаляване на административната натовареност/бумащината/?