Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

ОСТС - 16.05.2018

17.05-1

Отраслов съвет с присъствието на Министър Красимир Вълчев се състоя в МОН.

 

Съветът беше със следния дневен ред: 

  1. Въвеждане на Европейския регламент за лични данни – Регламент EU 2016/697 – GDRP
  2. Разглеждане на статута на образователната институция „детска градина“ в хипотезата на старата формулировка учебно заведение, използвана от българските институции
  3. Квалификация на педагогическите специалисти
  4. Стратегията за възпитателната работа
  5. Разни 

   Информация във връзка с въвеждането на Европейския регламент предостави Директорът на Дирекция „ИКТ“ на МОН – г-н Борис Герасимов. МОН е сключил договор с фондация „Право и Интернет“ за обучения и препоръки към образователните институции. Ще бъдат извършени обучения на всички директори на образователни институции по график на РУО. Обученията ще започнат през месец юни 2018г. Ще бъдат извършени промени в Наредба №11 във връзка със съществуващото видео и аудио заснемане. На този етап МОН не е планирал целеви средства за обучение и щатно осигуряване на длъжностни лица, отговарящи за набиране, съхраняване и унищожаване на лични данни в образователните институции. 

По предложение на Синдикат „Образование“ беше разгледан статутът на образователната институция „детска градина“ в хипотезата на старата формулировка учебно заведение, използвана КТ. След дебати по темата бе решено ОСТС да подкрепи предложението на Синдиката за промяна на чл. 154 от Кодекса на труда към Комисията по образование и наука в българския парламент. Социалните партньори ще договорят в Националния КТД текст, който да регламентира действията на чл. 154 от КТ към детските градини./4.1. На работниците и служителите в образователните институции, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, работещи на 1 ноември, се изплаща трудово възнаграждение, равно на удвоения размер на средно дневното брутно трудово възнаграждение./

   Членовете на Отрасловия съвет бяха запознати с анализ на НЦПКПС – Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за изтеклия период на квалификационни дейности. 

   Синдикат „Образование“ предложи да бъде променен информационният регистър за квалификационни програми към МОН, като той да предлага не само количествено, а и качествено информация за съответните програми. Също така ние предложихме да бъде изградена методическа платформа за обмен на добри практически продукти на педагогическите специалисти, изработени в процеса на тяхната квалификация и придобиване на ПКС. 

   Синдикат „Образование“ предложи мотивацията за квалификацията на педагогическите специалисти да престане да бъде само административна, а да стане решаващ фактор при хоризонталното и вертикалното кариерно развитие. Задължително и необходимо е мотивацията за квалификация да бъде и финансово подплатена. Председателят на Синдиката, д-р Юлиян Петров, напомни за необходимостта от промяна в Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и поиска за следващ Отраслов съвет да бъде представен проект за промяна на тази наредба. 

   Г-жа Румяна Томова от Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ представи проект за стратегия на МОН за възпитателната работа 2018 – 2030г. Социалните партньори се обединиха около идеята за възпитанието в образователния процес и се обявиха категорично за диференциране и разпределяне на отговорностите в процеса между родители, училище, институции и обществени организации. 

   Г-жа Соня Кръстанова от Дирекция „Финанси“ информира, че средствата за уязвими групи, получени по ПМС, следва да се разпределят в съответствие с наредбата за финансирането и изработените според нуждите на образователните институции ВПРЗ. Няма опасност дейностите, които ще бъдат финансирани за преодоляване на образователни дефицити, да се дублират с дейностите, които се заплащат от спрените детски, защото те се явяват надграждащи спрямо последните. МОН няма да предоставя специални указания за използването на тези средства. 

Международна дейност

Анкета

Усещат ли българските учители намаляване на административната натовареност/бумащината/?