Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Ново КТД с община Пловдив

cilo-kdd

Председателят на РСО "Подкрепа" Пловдив Цило Нейчев подписа КТД с общината.

download-32x32

   Сключеното КТД за институциите в системата на предучилищното и училищтното образование в Община Пловдив има следните нови договорености: 

   1. В чл.10 /2/ Директорите предоставят информация за изразходваните средства за квалификация на педагогическите специалисти за съответната учебна година - м.февруари за периода 15.09-31.12, м.октомври - 01.14.09. 
    2.   /3/ При възможност от бюджета, включват квалификационни форми и на не педагогическият персонал. 
   3. В чл.14 /4/ РАБОТНОТО ВРЕМЕ на педагогическите специалисти в училищата в периода на не учебно време /ваканции, неучебни но присъствени дни/ е 8 часа в съответствие с чл.136 от КТ ОТ КОИТО НЕ ПО МАЛКО ОТ 5 часа присъствени в училище. 
   4. В чл.46/1/ Представително облекло Директор, зам. директор, главен счетоводител и педагогически специалисти не по-малко от 400 лв. 
   5. Непедагогически персонал работно облекло не по-малко от 280 лв. 
   6. В чл.49 Работодателите задължително отправят покана до синдикатите страна по договора при разработка на следните документи: Правилник за вътрешния трудов ред, ВПРЗ, Правилник за дейността на училището , ПБЗУТ , Етичен кодекс , проектобюджет и др.
 
Цило Нейчев - председател на РСО към КТ " ПОДКРЕПА "  гр.ПЛОВДИВ

 

Save

Save

Save

Save

Международна дейност

Анкета

Трябва ли да отпаднат малките матури НВО за четвърти клас?