Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

За промени в ЗПУО

axam2

Синдикат „Образование“ изготви становище относно законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищно образование.

Синдикатът категорично не е съгласен Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО да се приемат от МС или от Народното събрание. Експертизата на МОН и социалните партньори е по добра и по ефективна за този вид политики. Това ще затрудни много процедурата и ще забави реформата.

Задължително създаване на профил „Хореография“, който да се добави в списъка с професии в профилираната подготовка. Този профил беше пропуснат при гласуване на закона и доведе до социално напрежение от родители и ученици, които традиционно избираха тази възможност в профилираните гимназии в София, Варна и др.

В начален етап бяха забранени оценките и учениците спряха да повтарят класа до четвърти клас. Тази иновация също беше заимствана от датската образователна система, но не изцяло. В много европейски образователни системи акцент в първите образователни години е социализацията и толерантността. Синдикат „Образование“ предлага да се въведат оценки по „Социализация“ и оценка „Възпитание и толерантност“ Оценките да нямат отношение за повтаряне на клас, а да имат диагностичен характер и да мерят основните компоненти в начален етап - възпитание и социализация.

За броя на учебниците, Синдикат „Образование“ предлага за поред път от 2019г. Министъра на МОН да утвърждава един проект за учебник по отделен предмет за безплатните учебници, които се финансират със средства от държавния бюджет.

Да се добави в чл. 172 „да съхраняват авторитета на учителя…“, като се използва думата учител, а не синоним.

По чл. 215, ал.1 т.1 не се прилага, ако лицето е реабилитирано и се заличи: „независимо от реабилитацията“. Сега съществуващия текст е: Учителят не може да изпълнява професия, ако е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията. Нека оставим на съда последната дума и ако бъде реабилитиран учител, да може да изпълнява своята професия. Останалото е превишаване на власт.

В съвременните условия на развиващо се образование и гарантиране на качествено образование в България е необходимо да се осигури време и финансов ресурс за квалификация на педагогически специалисти. Синдикат „Образование“ предлага гарантиране добра квалификационна политика с 2% от общия бюджет за квалификации, договорени в КТД и 96 академични часа, приравнени към 6 квалификационни кредити за атестационен период от 4 години.

За пореден път категорично предлагаме 1 година платен отпуск, при изработени 4 години, година която да се използва за квалификация и възстановяване от педагогическите специалисти.

Финансовите средства, които да гарантират приоритет образование трябва да бъдат гарантирани от държавата. Затова е задължително в чл.281. от ЗУПО да бъде фиксирано: „Средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по ниско от 6% от БВП. Достигането да стане поетапно до 2020г.

Изборът на Директор на образователна институция е ключов за развитието на училищата, детските градини и останалите просветни институции. Крайно време е да направим избора прозрачен и професионален, като загърбим политическите и субективни отклонения.

Синдикат „Образование“ предлага в ал. 6 и 7 на чл. 217 от ЗПУО да се включат представители на представителните синдикати, определени съответно от регионалните организации или националните ръководства. Това ще ни приближи до добрите европейски политики и практики.

За огромно съжаление, въпреки заявените от МОН приоритети в професионалното кариерно развитие, българските учители губят кариерните си длъжности при прекратяване на трудовите правоотношения и смяна на работното място. Това е лоша мотивация, стопираща желанието за кариерно развитие на педагозите.

Затова ние от Синдикат „Образование“ предлагаме в ал. 4 от чл. 227 педагогическите специалисти да запазват кариерните си длъжности до края на тяхната трудова кариера, при отработени 10 години при един и същ работодател. Така кариерното израстване по хоризонтала ще бъде стимулирано.

Атестирането на педагогическите специалисти е нова политика, взаимствана от водещите образователни системи, като например английска, полска и др. Прозрачността и обективизма на този процес би бил гарантиран, ако в състава на атестационните комисии бъдат включени и представители на представителните синдикати, договореност постигната още при проектите на ЗПУО. Сега нашият синдикат предлага в чл. 228 от ЗПУО да бъдат добавени представители на синдикалните организации. Това ще гарантира прозрачност и професионална експертиза.

Юлиян Петров

 

 

Save

Save

Международна дейност

Анкета

Смятате ли, че всички учители трябва да имат еднаква годишна норма?

Не, това би било несправедливо! - 44.8%
Да, защото сегашните норми са дискриминационни! - 53%
Нека МОН да прецени! - 1.4%

Total votes: 553
The voting for this poll has ended on: Април 28, 2018